استند فروشگاهی برند سورکر و پرو ویو

استند فروشگاهی
استند فروشگاهی برند سورکر و پرو ویو(SURKER & PRO WAVE)
طول پروژه
از طراحی تا ساخت و اجرای کامل ۱۰ روز کاری
کارفرما
شرکت آریا کالا فرجام
مجری پروژه
گروه اپیزود

مکان اجرا

تهران

سبک طراحی

مدرن

نوع کسب

آرایشی ـ تجاری

نمونه کارهای مرتبط

استند برند ROAMER
استند فروشگاهی برند سورکر و پرو ویو
ساخت استراحتگاه شرکت آریا دیزل
پروژه یکتا
پروژه فروشگاه ساعت رشت 01

استند فروشگاهی برند سورکر و پرو ویو

استند فروشگاهی برند سورکر و پرو ویو